Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Практически обучителен семинар на фирма "Хилти"

23.04.2024, Л. Здравков

Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции", съвместно с кат. „Масивни конструкции“, кани настоящите и бъдещите дипломанти към двете катедри на кратък обучителен семинар на фирма "Хилти". Темата на семинара ще бъде „Въведение в проектирането на анкери, монтирани след бетониране и практически пример с изчислителен софтуер Profis Egineering“.

Семинарът ще се проведe на 15.05.2024 г. (сряда) от 16,15 ч. в зала 222 на УАСГ.

ВАЖНО! Необходимо е дипломантите, желаещи да участват в семинара, да се запишат предварително на адрес sdimitrova_fce@uacg.bg в срок до 9 май 2024 г.Source: проф. Б. Белев