Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Новини

Новини

Материали по конкурс за "доцент" към катедра "Промишлени и аграрни сгради" (Индустриални сгради) при Архитектурен факултет
15.09.2022, проф. д-р арх. Сентова
Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 36/13.05.2022г. и в сайта на УАСГ за нуждите на катедра „Промишлени и аграрни сгради“ към ...
Източник: катедра Индустриални сгради
Научна конференция - 2022
12.11.2021, катедра "Промишлени и аграрни сгради"
По повод 100 години от рождението на проф. арх. Методи Писарски, катедра "Промишлени и аграрни сгради" към Архитектурния факултет на ...
Източник: катедра "Промишлени и аграрни сгради"