Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Новини

Новини

Класиране за магистърски програми към катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
08.10.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Източник: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Публична защита на дисертационния труд на инж. Христо Грозданов
28.09.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Източник: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Поправителна дата при проф. д-р инж. Костадин Топуров
31.08.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Източник: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Подписване на Академични справки на дипломантите от ФТС
27.08.2018, Факултет по транспортно строителство

Източник: Факултет по транспортно строителство
Поправителни дати катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
23.08.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Източник: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Записване в магистърска програма "Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура"
13.08.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Източник: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Записване в магистърска програма "Транспортно строителство"
13.08.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Източник: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Практика по "Моделиране"
11.07.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Източник: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Академична лекция на проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов в Университета в Ниш, Р. Сърбия
27.06.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Източник: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Практика по "Моделиране"
19.06.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Източник: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7