Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Новини

Новини

Покана за публична защита на дисертационен труд
30.06.2021

Източник: кат. "Геодезия и геоинформатика"
График на лятна редовна сесия
14.06.2021

Източник: кат. "Геодезия и геоинформатика"
График на зимна поправителна сесия
09.02.2021

Източник: кат. "Геодезия и геоинформатика"
График на изпити към катедрата-редовна зимна сесия 2020/2021
08.01.2021

Източник: кат. "Геодезия и геоинформатика"
Покана за защита на дисертационен труд
04.01.2021, кат. "Геодезия и геоинформатика"
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Виктор Григоров, редовен докторант към катедра "Геодезия и геоинформатика" ще се ...
Източник: кат."Геодезия и геоинформатика"
График на есенна поправителна сесия
21.08.2020, кат. "Геодезия и геоинформатика"

Източник: кат."Геодезия и геоинформатика"
Покана за публична защита на дисертационен труд
01.06.2020, кат. "Геодезия и геоинформатика"
Провеждане на избори за ръководител катедра
21.05.2020
 Съобщение на изборната комисия относно провеждането на избор за ръководител на катедра "Геодезия и геоинформатика"
Източник: кат."Геодезия и геоинформатика"