Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Новини /

Лятна практика по "История на архитектурата" 2022
05.07.2022, доц.д-р арх.Велина Панджарова
  СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЯТНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО „ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА” ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТОРИ КУРС, ...
Източник: КИТА
Съобщение относно избор за ръководител на КИТА
13.05.2022
Съобщение от Комисията по избор на ръководител на Катедра „История и теория на архитектурата“, УАСГ, Архитектурен факултет.
Източник: КИТА
Съобщение относно избор за ръководител на КИТА
03.05.2022
Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", изборната комисия публикува ...
Източник: КИТА
Процедура за избор на ръководител на КИТА
14.04.2022
Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", комисията по избор публикува свой ...
Източник: КИТА
Материали по конкурс за "доцент" към катедра "История и теория на архитектурата" при Архитектурен факултет
16.03.2022
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 91 / 02.11.2021 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 14 / ...
Източник: КИТА
Съобщение относно избор за ръководител на КИТА
11.03.2022
Във връзка с проведен катедрен съвет за избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", изборната комисия ...
Източник: КИТА
Съобщение относно избор за ръководител на КИТА
28.02.2022
Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", изборната комисия публикува ...
Източник: КИТА
Материали по конкурс за "професор" към катедра "История и теория на архитектурата" при Архитектурен факултет
10.02.2022
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 91 / 02.11.2021 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 528 / ...
Източник: КИТА
Процедура за избор на ръководител на КИТА
10.02.2022
Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", комисията по избор публикува свои ...
Източник: КИТА
Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Ирина Атанасова
15.06.2021
  ПОКАНА На 30 юни 2021 г. (сряда) в зала 316, корпус А на УАСГ от 16:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема ...
Източник: КИТА
Страници: 1 | 2 | 3