Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Обществени сгради / Новини /

Изборна процедура за ръководител на катедра „Обществени сгради“ на АФ при УАСГ за мандат 2024-2028 г.
05.02.2024, ас. д-р арх. Игнат Тодоров - председател на комисията по избора
Съобщение на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Обществени сгради“ на Архитектурния ...
Източник: катедра "Обществени сгради"
Оценки от проведения на 13.09.2023 г. изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при проф. Кадинов (есенна поправителна дата)
21.09.2023, проф. дн арх. Бойко Кадинов
  Получени оценки на студентите: 10785 Мария Божкова - Много добър (5) 11305 Даниела Маркова - Среден (3) 11289 Ангел Колев - Добър (4)
Източник: катедра "Обществени сгради"
Есенна поправителна дата за изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при проф. Кадинов - 13.09.2023 г.
08.09.2023, доц. д-р арх. Панайот Савов
  На 13.09.2023 г. (сряда) от 09:00 ч ще се проведе поправителен изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при проф. ...
Източник: катедра "Обществени сгради"
Оценки от изпита по лекционната дисциплина "Обществени сгради" във II курс, проведен на 29.06.2023 г.
24.07.2023, проф. дн арх. Бойко Кадинов

Източник: катедра "Обществени сгради"
Оценки от поправителния изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" във 2 курс, проведен на 12.09.2022 г.
14.09.2022, доц. д-р арх. Панайот Савов

Източник: катедра "Обществени сгради"
Есенна поправителна дата за изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при проф. Кадинов - 12.09.2022 г.
29.08.2022, доц. д-р арх. Панайот Савов
На 12.09.2022 г. (понеделник) от 14:00 ч ще се проведе поправителен изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при ...
Източник: катедра "Обществени сгради"
Страници: 1 | 2