Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Новини /

Mеждународна работна среща по проект URBiNAT в УАСГ

18.01.2019, Ангел Буров

В периода 23-25 януари 2019 година в София в сградата на УАСГ ще се проведе международна работна среща по проект URBiNAT на програма ХОРИЗОНТ 2020, в който участват като партньори от българска страна Столична община и Университетът по архитектура, строителство и геодезия.

В резултат на сключен договор No:776783 с Европейската комисия, финансиран по програма ХОРИЗОНТ 2020, тема LCE-31-2016-2017, Столична община и Университет по архитектура, строителство и геодезия, са българските участници в изследователски консорциум за провеждане на научно изследване на тема „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“, с акроним URBiNAT. В консорциума участват 28 организации от 10 европейски страни, Иран и Китай.

Проектът е с продължителност 5 години и има изследователски и приложни цели и задачи, свързани с прилагането на „базирани на природата решения“, определени и изпълнени с участието на различни заинтересовани страни. Ще бъдат изследвани въздействията от приложените природосъобразни решения с оглед формулиране на препоръки за приложение на подхода на проект URBiNAT в различни градове.

Повече за рамката на проекта можете да видите тук и тук.