Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Новини /

Материали по конкурс за „доцент“ към катедра „История и теория на архитектурата“ при Архитектурен факултет
08.05.2024
  Конкурсът за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за ...
Източник: КИТА
Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Полина Кьосева
19.09.2023
  ПОКАНА На 11 октомври 2023 г. (сряда) в зала 211, корпус А на УАСГ от 09:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема ...
Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Мирослав Кръстев
19.09.2023
  ПОКАНА На 10 октомври 2023 г. (вторник) в зала 211, корпус А на УАСГ от 09:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на ...
Материали по конкурс за "доцент" към катедра "История и теория на архитектурата" при Архитектурен факултет
09.01.2023
  Конкурсът е обявен в ДВ бр. 61 / 02.08.2022 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № ...
Източник: КИТА
Лятна практика по "История на архитектурата" 2022
05.07.2022, доц.д-р арх.Велина Панджарова
  СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЯТНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО „ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА” ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТОРИ КУРС, ...
Източник: КИТА
Страници: 1 | 2