Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Новини /

Съобщение от изборната комисия на катедра "Железници"

25.03.2020

  Във връзка със Заповед № 141/16.03.2020 г. на Ректора на УАСГ,

 временно се прекратява процедурата за избор на ръководител на катедра "Железници".