Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Новини /

Процедура за избор на ръководител катедра на катедра "Геотехника"

05.06.2020, Н.Керенчев

 На основание на „Правилника за управление на УАСГ“, на заседание на катедрения съвет от 26.05.2020 г., се открива процедура за избор на ръководител на катедра „Геотехника”.

 Във връзка с избора, съгласно чл. 25 ал. 2 от „Правилника за управление на УАСГ“, на катедрен съвет от 26.05.2020г. е избрана тричленна комисия в състав:


• гл. ас. Николай Керенчев;

• гл. ас. Николай Милев;

• гл. ас. Илиян Марков.


Изборната процедура ще се проведе според изискванията на ЗВО и „Правилник за управление на УАСГ“.

В прикачените файлове са представени правилата за избора, сроковете и необходимите документи за кандидатстване.

 Източник: катедра "Геотехника"