Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Новини /

Доклад на изборната комисия по провеждане на избор за ръководител на катедра „Обществени науки“

29.06.2020

Доклад

На изборната комисия по провеждане на избор за ръководител на катедра „Обществени науки“

На 26.06.2020 г. изборната комисия прие и прегледа документите на кандидатите за ръководител на катедра и установи, че подадените документи отговарят на изискванията на Правилника за управление на УАСГ и Закона за висшето образование.


Допуснатите кандидати за участие в конкурса са:


1. доц. д-р Диана Йорданова


В документите на доц. д-р Диана Йорданова са представени Изборна платформа, творческа автобиография и Декларация за съгласие документите да бъдат обявени публично.

 

 

Изборна комисия:


Председател:
гл. ас. д-р Симеон Кюркчиев
……………………………….

Членове:
гл. ас. д-р Илия Тодоров
……………………………….
гл. ас. д-р Стоян Шаламанов
……………………………….


29.06.2020 г.
гр. София


График
Деканат ГФ