Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Новини /

Публична защита на дисертационния труд на инж. Мартина Благоева

26.08.2020, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Уважаеми колеги,

на 10.09.2020 г. от 10:00 часа в зала 222 ще бъде проведена публична защита на дисертация на тема: "Ремонт и усилване на стоманени елементи и конструкции на мостове" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия.Източник: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"