Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Новини /

Публична защита на дисертационен труд на инж. Галина Соколова

18.09.2020

На 21 октомври 2020 г. (сряда) от 15.00 ч. в заседателната зала на СФ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Безгредови соманобетонни конструкции- изследване за верижно разрушаване при случаен отказ на колона“, с автор инж. Галина Соколова, за присъждане на ОНС „Доктор“ към професионално направление 5.7.“Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност „Строителни конструкции“ към катедра "Масивни конструкции". Приложени са заповед за назначаване състав на журито, биографични данни, автореферат, както и рецензиите и становищата на журито. Източник: катедра "Масивни конструкции"