Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Новини /

Публична защита на дисертационния труд на инж. Марин Дончев

07.10.2020, Катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

 

Уважаеми колеги,

на 14.10.2020 г. от 11:00 часа в зала 205 (Заседателна зала на Хидротехнически Факултет) ще бъде проведена публична защита на дисертационен труд на тема: “Изследване на основни физико-механични характеристики на хидравлично стабилизираните смеси за рециклиране на място с фрезован асфалт в състава” за присъждане на образователната и научна степен “ДОКТОР” по професионално направление „5.7 Архитектура, строителство и геодезия“.Източник: Катедра "Пътища и транспортни съоръжения"