Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Новини /

Публична защита на дисертационен труд на инж. Емин Махмуд

16.10.2020

На 19 ноември 2020 г. (четвъртък) от 16.00 ч. в зала 222 ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Сеизмично поведение на обрамчени зидани стени преди и след усилване“, с автор инж. Емин Махмуд, за присъждане на ОНС „Доктор“ към професионално направление 5.7.“Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност „Строителни конструкции“ към катедра "Масивни конструкции". Приложени са заповед за назначаване състав на журито, биографични данни, автореферат, както и рецензиите и становищата на журито. Източник: катедра "Масивни конструкции"