Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Новини /

The Building Construction and Technology Practice (BCTP) for the students third course of Structural Faculty with the Department of "MDPK"
04.07.2024, L. Zdravkov
The Building Construction and Technology Practice (BCTP) for the students third course of Structural Faculty with the Department of "MDPK" will be carried out during the period 15-19.07.2024. Information about the different projects is ...
Източник: I. Hadzhiyaneva
Учебна практика по "Строителни конструкции и технологии", провеждана от катедра "МДПК" за студентите от специалност "ССС", трети курс
04.07.2024, Л. Здравков
Втората част на учебната практика по "Строителни конструкции и технологии“, провеждана от катедра “МДПК за студентите от ...
Източник: И. Хаджиянева
Учебна практика към кaтедра "МДПК" по "Строителни конструкции и технологии" за студенти "ССС", трети курс
04.07.2024, Л. Здравков
Учебната практика по “Строителни конструкции и технологии”, провеждана от преподаватели от катедра “МДПК” на студентите от ...
Източник: И. Хаджиянева
Редовна лятна изпитна сесия на катедра "МДПК" за 2024 г.
06.06.2024, Л. Здравков
Изпитни дати и зали на преподавателите от катедра "МДПК" през редовната лятна сесия за 2024 г.
Източник: катедра "МДПК"
Научно-приложен семинар на тема "Съвременни конструктивни решения с използване на пълностенни стоманени елементи с вълнообразно стебло"
08.05.2024, Л. Здравков
Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" кани преподаватели, докторанти, специализанти и студенти от УАСГ, и действащи ...
Източник: катедра "МДПК"
Практически обучителен семинар на фирма "Хилти"
23.04.2024, Л. Здравков
Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции", съвместно с кат. „Масивни конструкции“, кани настоящите и бъдещите ...
Източник: проф. Б. Белев
Резултати от избора за ръководител на катедра "МДПК"
23.04.2024, Л. Здравков
Единственият кандидат за ръководител на катедра "МДПК", проф. Б. Белев, беше избран за поста.
Източник: комисия по изборите в катедра "МДПК"
Протокол N3 на комисията за провеждане на избор за ръководител на катедра "МДПК" за периода 2024/2028
10.04.2024, Л. Здравков
Протокол N3 от изборната процедура Автобиография на единствения кандидат Платформа за бъдещата дейност Декларация на кандидата
Източник: изборна комисия към катедра "МДПК"
Откриване на процедура за избор на ръководител на катедра "МДПК"
26.03.2024, Л. Здравков
Протоколи N1 и N2 от заседание на изборната комисия към катедра "МДПК". Декларация за публикуване на документи за кандидатстване ...
Източник: изборна комисия към катедра "МДПК"
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5