Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Новини /

Частични избори в Строителен факултет - кандидатури
23.02.2024, Л. Здравков
Във връзка с частичните избори за попълване на състава на ОС на СФ от квотата на нехабилитираните преподаватели, в деловодството на ...
Източник: комисия по избори в Строителен факултет
Открит научен семинар на катедра "МДПК"
21.02.2024, Л. Здравков
На 27 февруари (вторник), от 16,15 ч, в Заседателната зала на Строителен факултет ще се проведе открит научен семинар на катедра "Метални, ...
Източник: катедра "МДПК"
Зимна поправителна сесия 2023/24 г. - изпитни дати и зали към катедра "МДПК"
02.02.2024, Л. Здравков
Изпитни дати и зали към катедра "МДПК" за зимната поправителна сесия 2023/24.
Източник: катедра "МДПК"
Зимна редовна сесия 2023/24 - изпитни дати при катедра "МДПК"
15.01.2024, Л. Здравков
Изпитни дати и зали към катедра "МДПК" за редовната зимна изпитна сесия 2023/24.
Източник: катедра "МДПК"
Общо събрание на Строителен факултет на 16.01.2024
14.12.2023, Л. Здравков
Общото събрание на Строителния факултет ще се проведе на 16.01.2024 (вторник) от 14:15 ч. в зала 222 на УАСГ при следния дневен ред: 1. Представяне ...
Удължен срок за заявка в конкурса "Най-добра дипломна работа" към катедра "МДПК"
26.09.2023, Г. Радославов
На вниманието на дипломиралите се към кат. "МДПК" през учебната 2022/2023г. и получили средна оценка от изработване и защита на ...
Източник: к-ра "МДПК"
Извънредна изпитна дата по "ССК" или "СКМ" при доц. Л. Здравков
25.09.2023, Л. Здравков
Студенти пети (шести) курс, на които е останал само 1 (ЕДИН) неположен изпит по "ССК" или "СКМ" при доц. Л. Здравков, могат да се ...
The Building Construction and Technology Practice (BCTP) for the students third course of Structural Faculty with the Department of "MDPK"
04.07.2023, L. Zdravkov
The Building Construction and Technology Practice (BCTP) for the students third course of Structural Faculty with the Department of "MDPK" will be carried out during the period 10-21.07.2022. Information about the different projects is ...
Източник: I. Hadzhiyaneva
Изпитни дати и зали към катедра "МДПК" - лятна редовна сесия за уч. г. 2022/23
09.06.2023, Л. Здравков
Изпитни дати и зали през лятната редовна сесия при проф. Н. Рангелов, проф. Б. Белев и доц. В. Танев от катедра "Метални, дървени и ...
Източник: катедра "МДПК"
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5