Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Новини /

Предстоящи очни занятия за задочна форма на обучение - 1-ви етап, летен семестър 20/21 г., спец. "Геодезия".

30.12.2020, доц.Антонио Ангелов
Предстоящите очни занятия за задочна форма на обучение - 1-ви етап, летен семестър
за дисциплини в спец. "Геодезия-задочно" към кат. "ПГ" ще се проведат, както следва: 
 
- "Инженерна геодезия 2", V курс-задочно.  
Курсът ще се проведе в ел. среда, с лектор  
доц. д-р инж. Антонио Ангелов, с начало 01.02.2021г.
Повече информация и връзка с лектора,  чрез ел. поща:  angelov_fgs@uacg.bg,
както и на личната страница на преподавателя в сайта на УАСГ.
 
 


Източник: кат."Приложна геодезия", ГФ