Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Новини /

Актуализиран график за зимна изпитна сесия на катедра " Технология и механизация на строителството"- 2020/2021 уч. година

29.01.2021

Актуализиран график за провеждане на изпити в катедра " Технология и механизация на строителството"- зимен семестър на 2020/2021 уч. година (с посочени зали).

При нова заповед на Ректора на УАСГ е възможно изменение във формата на изпитване.Източник: Катедра "ТМС"