Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Новини /

Актуализиран списък на изпитната сесия на кат. "Техническа механика" - зима 2021 – 18.01.2021-19.02.2021

29.01.2021

Изпитите в кат. "Техническа механика" ще се проведат присъствено в периода 01-19 февруари, съгласно прикачения график.

При провеждането на изпитите ще се спазват указанията, заложени в зап. № 52/28.01.2021 год. на ректора на УАСГ, т. 1, пар. 2).Източник: кат. "Техническа механика"