Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Новини /

Зимна поправителна сесия на кат. "Математика" за уч. 2020/2021 г.

08.02.2021

 ДАТИ:

16.02.2021 г.

18.02.2021 г.

!!! Пълна информация за начина на провеждане на изпитите при отделните преподаватели, ще бъде качена на таблото при кабинет 326, 3-ти етаж, Ректорат и на интернет-страницата на катедрата в началото на поправителната сесия.

!!!За студентите на гл.ас. д-р Узунова - изпитите ще се проведат дистанционно от 9.00 ч. Всички, които имат невзети изпити при гл.ас. Узунова и искат да се явят на изпит ,трябва да пишат на имейл magi.uzunova@abv.bg до 11.02.2021 г. (включително).

!!! За студентите на доц. д-р Бонева - изпитите ще се проведат дистанционно от 11.30 ч. Всички, които имат невзети изпити при доц. Бонева и искат да се явят, да пишат на имейл boneva_fte@uacg.bg до 11.02.2021 г. включително.

!!! Студенти, които имат невзети изпити от минали години, трябва да си извадят протоколи от съответните факултети.

!!! Изпитите се отнасят за всички дисциплини, изучавани през ЗИМЕН семестър.

08.02.2021 г.                                                                                                            от Катедрата