Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Новини /

Зимна поправителна сесия на катедра АИТ /допълнителна/

11.02.2021

 доц. д-р арх. С. Иванова

05.03.2021 г. от 10:00 часа в MSTeams, след предварително записване

 

доц. д-р инж. В. Яков

02.03.2021 г. от 10:00 часа пред каб. 4, топла връзка, нова сграда

 

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции

02.03.2021 г. от 14:00 часа, след предварителна заявка за включване в екипа на:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a417c413988c44bd7a128bb0e68770799%40thread.tacv2/conversations?groupId=fd8fc311-7e25-4d0b-86e3-ae65b5cc787f&tenantId=10b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12