Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Новини /

Извънредни изпитни дати към катедра "МДПК"

24.02.2021, Л. Здравков

Извънредни изпитни дати и зали на преподаватели в катедра "МДПК"

Съгласно заповед №89 на ректора на УАСГ от 19.02.2021, до “явяване на изпит се допускат дипломанти, само с един неположен изпит за целия период на обучението си в УАСГ” .Източник: катедра "МДПК"