Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Новини /

УАСГ набира кандидати за академична длъжност "асистент"

11.08.2021

 

Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. (Архитектура, строителство и геодезия), 2 (две) места, за нуждите на катедра „Строителна механика“ при Строителен факултет, със срок за подаване на документите до 31.08.2021г. (вкл.)

Възможно е да се наемат на граждански договор студенти от 5-ти курс за периода септември-декември 2021 год.

 

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” 

За подробности пишете на @ на ръководителя на катедра "Строителна механика"