Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Новини /

Защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на проф. д-р арх. Александър Слаев

13.05.2021

На 25 юни 2021 г. от 14:00 часа в зала 316, УАСГ, корпус А, (петък) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема „Планиране и управление на антропогенната среда и природните ресурси: Теория на комплексните права на собственост“ с автор проф. д-р арх. Александър Слаев.