Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Новини /

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" към катедра "Математика"
05.07.2024
обявен в Държавен вестник, бр. 23/19.03.2024 г. и на интернет страницата на УАСГ
Източник: катедра "Математика"
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра "Математика"
02.07.2024
 Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" в професионално направление 4.5 Математика за нуждите на катедра ...
Протокол № 4 на Комисията по избор на ръководител на катедра "Математика" с резултати от проведеното гласуване
26.04.2024
 Единственият кандидат за ръководител на катедра "Математика" - доц. д-р Данаил Брезов, беше избран за поста!
Протокол N3 на комисията за провеждане на избор за ръководител на катедра "Математика"
11.04.2024
 Протокол № 3 на комисията за провеждане на избор за ръководител на кат. "Математика" Автобиография на единствения кандидат ...
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5