Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Новини /

УАСГ набира кандидати за академична длъжност "асистент"

19.07.2021

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия – 2 (две) места, за нуждите на катедра „Техническа механика“ при Хидротехнически факултет, със срок за подаване на документите 2 (два) месеца.

 

Срокът започва да тече от датата на публикуване на обявата.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54Източник: Човешки ресурси