Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Жилищни сгради / Новини /

Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

17.01.2022

Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, по научна специалност „Архитектура на сградите, съоръжения, конструкции и детайли” за нуждите на катедра „Жилищни сгради“, обявен в ДВ брой 65 от 06.08.2021 г.Източник: катедра „Жилищни сгради“