Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Новини /

Зимна поправителна сесия на кат. "Математика" за уч. 2021-2022 г - ДАТИ

25.01.2022

 ДАТИ:

14.02.2022 Г. - допълнителна дата  САМО за студенти, неуспели да се явят на редовната сесия, поради заболяване от Ковид 19 (студентът трябва да представи медицинска бележка)

!!! Тази допълнителна дата се отнася за студентите от всички факултети!

 

15.02.2022 г.

17.02.2022 г.

!!! Пълна информация за начина на провеждане на изпитите при отделните преподаватели, ще бъде качена на интернет-страницата на катедрата в началото на поправителната сесия.

!!! Студентите, които желаят да се явят на поправителната сесия, трябва да пишат на своите

лектори на имейлите им , не по-късно от 1 ден преди самия изпит.

!!! Студенти, които имат невзети изпити от минали години, трябва да си извадят индивидуални протоколи от съответните канцеларии.

!!! Изпитите се отнасят за всички дисциплини, изучавани през ЗИМЕН семестър.

от Катедрата