Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Новини /

Зимна поправителна сесия на катедра "МДПК" за академичната 2021-2022 уч. г.

07.02.2022, Л. Здравков

Изпитни дати и зали на преподавателите от катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" за зимната поправителна сесия, 2021/22 уч. г.

Провеждането на изпитите в присъствена форма се извършва при спазване на изискванията в Заповед N25/27.01.2022 г. на Ректора на УАСГ.Източник: катедра "МДПК"