Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Новини /

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ДОЦ. САМОДИВКИН

14.02.2022

!!! На вниманието на студентите на доц. Самодивкин!

Изпитите при доц. Самодивкин  за 15.02.2022 г. в зала 250 от 9.00 ч.

са отменени, поради заболяване на преподавателя!

                                                                                    от Катедрата