Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Новини /

Успешно приключи изпълнението на проект HURBE, съфинансиран по програма Еразъм+

24.03.2022

Проект „Здравословна градска среда: Развитие на висшето образование по архитектура и строителство в Босна и Херцеговина“, с акроним HURBE се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Приоритет: Изграждане на капацитет в областта на висшето образование

 Участниците в консорциума на проекта:

-          от програмните страни  - Университет Сапиенца (Рим), УАСГ, Университета в Загреб;

-          от партниращата страна - Университетите в Сараево, Зеница и Мостар.

       Координатор на проекта и пряк бенефициент е университетът Сапиенца (Рим, Италия).

Консорциумът разработи учебни модули, свързани с планирането, проектирането и дизайна на здравословната жизнена среда, като последователно извърши следните дейности: обосновка на необходимостта от нови учебни дисциплини, свързани със здравословната среда; изследване на възможностите за интегрирането им в учебните програми на университетите от партниращите страни; разработване на съдържанието на учебните дисциплини; пилотно въвеждане на учебните дисциплини и обзавеждане на лаборатории в университетите от партниращите страни.

В периода 11. 2018 – 11. 2021 г. по проект HURBE  бяха разработени 6 лекционни курса и два общообразователни онлайн курса по темата на проекта. По време на  заключителната конференция по проект HURBE през октомври 2021 г. бяха изведени важни аспекти на темата за здравословната градска среда в рамките на региона и очертани общи регионални теми и приоритети за съвместни изследвания и обмен на опит.

От УАСГ участваха: доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова, АФ; доц. д-р арх. Елена Димитрова; доц. д-р арх. Боян Георгиев, АФ, ЦМДМ; доц. д-р инж. Румяна Захариева, СФ; гл. ас. д-р урб. Ангел Буров, АФ; гл. ас. д-р урб. Ирина Мутафчийска, АФ; гл. ас. д-р инж. Яна Кънчева, ГФ; Росица Динева,  ЦМДМ; Мая Дюлгерова, ФСО