Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Новини /

Материали по конкурс за „доцент” към катедра „Техническа механика” при Хидротехнически факултет

05.04.2022

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 103 / 10.12.2021 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 42 / 02.02.2022 г.

В приложените материали са представени документите на единствения кандидат – гл. ас. д-р инж. Димитрина Киндова-Петрова.Източник: кат. "Техническа механика"