Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Новини /

Лятна редовна сесия на катедра Автоматизация на инженерния труд за уч. 2021/2022 година

06.06.2022

Доц. д-р инж. Михаела Кутева-Генчева
за ССС
по АИТ
10.06.2022 г. (петък) от 9:00 ч.

Доц. д-р инж. Владимир Яков
за ХТФ

по ПИИС
28.06.2022 г. (вторник) зала 813 от 10:30 ч.
05.07.2022 г. (вторник) зала 813 от 10:30 ч.

по АИТ
за студентите от задочно обучение

28.06.2022 г. (вторник) от 09:30 ч. пред кабинет 4
05.07.2022 г. (вторник) от 09:30 ч. пред кабинет 4
за дооформяне на оценките.
 

Гл. ас. д-р инж. Красимир Бошнаков
за Управление в строителството
23.06.2022 г. (четвъртък) зала 910 от 9:30 ч.

Допълнително проверете залите на таблата на съответната Факултетна канцелария!