Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Новини /

Рецензенти и график за провеждане на дипломни защити на студентите от спец. "ВиК"

29.06.2022, Катедра "ВКПВ"