Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор" на арх. Симона Гергова

25.09.2022

 Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на арх. Симона Гергова

                                                                      На 17 октомври 2022 (понеделник) от 16.30 ч. в зала 316 на корпус А, ет 3 в УАСГ ще се проведе защита на дисертационен труд на тема „ ВЕРТИКАЛНОТО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В ГРАДСКАТА СРЕДА“ с автор арх. Симона Гергова.