Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Новини /

Конкурс за изработване на плакат/постер

19.10.2022, л. арх. Димитър Димитров

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТ/ПОСТЕР
във връзка с честването на 80-та годишнина от създаването на
УАСГ и 5-та годишнина от създаването на специалност
„Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“ към катедра „Градоустройство“ на АФ при УАСГ.

 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

  • Изработка на тематично обвързан плакат или постер, във връзка с честването на годишнините, отличаващ се с оригинален, емблематичен графичен дизайн;
  • В конкурса може да се участва индивидуално и/или групово;
  • Плакатът/постерът трябва да е творба (лично дело) на кандидатстващия/щите студент/и;
  • Всеки участник има право да участва с до 2 творби;
  • Плакатът/постерът да бъде представен във формат А3 на хартиен носител, както и 1 екземпляр с цифров формат – PDF с минимална резолюция 200 dpi.

УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА:

  • Студенти от I-ви до V-ти курс включително, специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“.

ПРЕДСТАВЯНЕ И ЖУРИРАНЕ:

  • В срок до 04.11.2022г. 12:30 ч. в „А“ корпус на УАСГ, X етаж канцеларията на кат. „Градоустройство“ и в каб. 1016.

за повече информация:
л. арх. Димитър Димитров
E-mail: dimitar.hristeff@gmail.com