Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Новини /

Скръбна вест от катедра "МДПК"

03.11.2022

С дълбока скръб съобщаваме, че на 02.11.2022 г., на 89-годишна възраст почина

професор д-р инж. ПЕТЪР СОТИРОВ,
дългогодишен преподавател в катедра "МДПК"

Проф. Сотиров е завършил специалност ПГС във ВИАС. Работил е в БАН в секцията по сеизмични изследвания на строителните конструкции. Има дисертация в областта на сеизмичното инженерство и е специализирал в японския Международен институт по сеизмология и земетръсно инженерство. От 1980 г. е ръководител на лабораторията (УНИЛ) към катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“. Проф. Сотиров разработва и реализира първата в България вибрационна платформа за сеизмични изследвания. Съосновател е на дисциплината “Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия” във ВИАС.
Проф. Петър Сотиров има над 80 научни публикации, като е съавтор на монографии, ръководства за проектиране и лекционни материали. Съавтор е на българските “Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 1987 г. и на “Ръководство за сеизмична преоценка и проектиране на ядрени съоръжения в България”. Участвал е като експерт в проекти за сеизмичното осигуряване на АЕЦ “Козлодуй” и други значими обекти. Под негово ръководство са проведени статични и динамични изпитвания на стоманените конструкции на НДК. Бил е член на СНС по високо и ниско строителство към ВАК.
Проф. Сотиров има значителен принос за въвеждането на европейските норми за проектиране на конструкции за сеизмични въздействия (Еврокод 8) и за обучението на инженерите от практиката по тяхното прилагане. Водещ съавтор е на практически ръководства за проектиране по Еврокод 8-1 и 8-3.

С признателност ще си спомняме за учителя, колегата и човека!

Опелото ще се извърши на 07.11.2022 г. (понеделник) от 14:00 ч. в църквата „Свети Седмочисленици“.Източник: катедра "МДПК"