Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Новини /

Публична защита на дисертационен труд на инж. Васил Николов

30.11.2022

На 18 януари 2023 г. (сряда) от 10.00 ч. в заседателната зала на СФ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОСТРАНСТВЕНИ СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ ДЪГОВИ КОНСТРУКЦИИ“, с автор инж. Васил Николов, за присъждане на ОНС „Доктор“ към професионално направление 5.7.“Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност „Строителни конструкции (Стоманобетонни мостове)“ към катедра "Масивни конструкции". Приложени са заповед за назначаване състав на журито, биографични данни, автореферат, както и рецензиите и становищата на журито. Източник: катедра "Масивни конструкции"