Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Новини /

Покана за публични академични лекции
13.06.2024

Източник: катедра "Масивни конструкции"
Изпитни дати и зали на катедра "Масивни конструкции" лятна сесия 2023/24 г.
30.05.2024

Източник: катедра "Масивни конструкции"
Протокол №4, на комисията по избор на ръководител на катедра „Масивни конструкции“ с резултати от проведеното гласуване.
14.03.2024
След направеното преброяване на бюлетините проф. д-р инж. Васил Кърджиев е избран за ръководител на катедра „Масивни ...
Източник: катедра "Масивни конструкции"
Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" към катедра "Масивни конструкции"
06.03.2024
Приложени са заповед за назначаване на научно жури, резюмета на трудовете на кандидата, както и рецензиите и становищата на членовете ...
Източник: катедра "Масивни конструкции"
Процедура за избор на ръководител на катедра "Масивни конструкции"
19.02.2024
Протоколи и декларация към процедурата за избор на ръководител на катедра "Масивни конструкции" 
Източник: катедра "Масивни конструкции"
Страници: 1 | 2 | 3