Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Обществени сгради / Новини /

Провеждане на представянето на курсовите проекти в III и IV курс (групи 5-7) по дисциплините на катедра „Обществени сгради“, зимен семестър на уч. 2022/2023 г.

09.01.2023, доц. д-р арх. Панайот Савов

Указания за представянето:

Представянията на курсовите проекти в 3-ти и 4-ти курс (групи 5-7) по дисциплините на катедра "Обществени сгради" за края на зимния семестър на учебната 2022/2023 г. ще проведат съгласно графика на деканата (https://uacg.bg/?p=183&l=1&id=5687&f=1) на дати 16-и и 19-и януари 2023 г. Представянията ще бъдат организирани на второто ниво от фоайето на УАСГ при аулата Максима и в галерията на същото ниво в посока към корпус Б – във вида на условен изложбен формат. С организацията на всяко отделно представяне се ангажира преподавателят модератор на всяка отделна група/комисия (колонка Д на таблицата по-долу).

До представяне се допускат единствено студентите, които предварително са предоставили файл с проекта си (единичен PDF файл с описани по-долу изиксвания, подаден не по-късно от срока, определен в колонка Б на таблицата в края на настоящите указания). Всеки файл следва да бъде добавен/качен в съответната за административната група на своя автор (студент) папка от следния Shared Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1q14H2MTibypguy2giUKibPzEFQM_76Ym?usp=sharing

Името на качения PDF файл трянва да бъде генерирано по следния начин:

К_Г_12345_Име_Фамилия.pdf ,

където:

К e курсът на студента;

Г е групата на студента;

12345 е факултетният номер на студента;

Име е малкото име на студента;

Фамилия е фамилното име на студента.

Името на файла на студент Иван Иванов от 4-ти курс, 5-а група с факултетен номер 15054 би изглеждало така:

4_5_15054_Иван_Иванов.pdf

В случай че студентът е от по-горен курс, за курс и група (съответно К и Г) той указва курса и групата, в която е влизал, но добавя актуалния си курс в края на формата. Така студент Георги Георгиев от 5-и курс с факултетен номер 13579, който е разработвал проект от 3-ти курс с преподавател от 1-ва група, подава в следния заглавен формат:

3_1_13579_Георги_Георгиев_5.pdf

Добавени веднъж, файловете не могат да бъдат изтривани.

Заверка по учебната дисциплина (Проект 1 в 3-ти курс и Проект 2 в 4-ти курс) всеки студент получава (или не получава) по преценка единствено на своя водещ преподавател, като списъците с неполучилите заверка студенти се предават на ръководителя на катедрата доц. Савов от преподавателя модератор на всяка административна група/комисия. Студентите, които са получили заверка по дисциплината, я получават и писмено в студентските си книжки – след като там предварително коректно са попълнили пълното наименование на съответната учебна дисциплина („Обществени сгради – Проект 1“ за 3-ти курс, „Обществени сгради – Проект 2“ за 4-ти курс). В мястото за водещ преподавател в студентската книжа се вписва името на съответния водещ преподавател – редовен или хоноруван, като подписът срещу името следва да е на редвоен преподавател.

За целите на електронното предоставяне на проектните си материали всеки студент ги аранжира като графични табла (условен квадратен темплейт) под фόрмата на PDF файл с размери 90/90 cm, резолюция не по-ниска от 72 dpi и размер в мегабайти до 100 MB. Всеки студент представя единичен (единичен!) PDF файл с най-малко по една страница от следните два типа:

  1. страница за проучване/изследване/развитие;
  2. страница за крайното решение/проект.

Броят на всеки от двата типа страници в единичния PDF файл е неограничен – стига големината на крайния PDF файл да не надхвърля посоченото ограничение от 100 MB за файл. Физическите графични табла за физическото представяне следва да отговарят на страниците от описаните по-горе дигитални такива. Графичните табла на всеки проект следва да бъдат каширани/подлепени на твърда основа, тъй като ще бъдат излагани върху условни стативи.

Оценяването на проектите във всяка административна група става след последното представяне на последния проект в групата, като преподавателят модератор на групата/комисията има ангажимента да предостави (съобщи) оценките на студентите в групата.

 

График за представянето на курсовите проекти в III и IV курс, катедра "Обществени сгради", летен семестър 2022/2023 г.
  А Б В Г Д
  Група Срок
за изпращане
на проектите
Дата и начален час
на представянето
Членове
на комисията
в групата
Преподавател модератор
в групата/комисията
3 курс
"Обществени сгради - Проект I"
5 до 18:00 ч
на 15.01.2023 г. (неделя)
16.01.2023 г. (понеделник)
10:00 ч
гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов
ас. арх. Игнат Тодоров
арх. Албена Венева
гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов
6 до 18:00 ч
на 15.01.2023 г. (неделя)
16.01.2023 г. (понеделник)
10:00 ч
арх. Лиляна Тодорова
арх. Славчо Филипов
арх. Георги Кътов
арх. Славчо Филипов
7 до 18:00 ч
на 15.01.2023 г. (неделя)
19.01.2023 г. (понеделник)
10:00 ч
арх. Ирена Драгийчева
арх. Полина Кьосева
арх. Йордан Манолов
арх. Йордан Манолов
         
4 курс
"Обществени - сгради
Проект II"
5 до 14:00 ч
на 18.01.2023 г. (сряда)
19.01.2023 г. (четвъртък)
10:00 ч

гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов
проф. д-р арх. Пламен Нанов
проф. дн арх. Благовест Вълков / ас. арх. Сава Кисляков

гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов
6 до 14:00 ч
на 18.01.2023 г. (сряда)
19.01.2023 г. (четвъртък)
10:00 ч
д-р арх. Мария Диамандиева
арх. Пламен Братков
арх. Петър Торньов
арх. Пламен Братков
7 до 14:00 ч
на 18.01.2023 г. (сряда)
19.01.2023 г. (четвъртък)
10:00 ч

арх. Станимир Михайлов
проф. д-р арх. Пламен Нанов
ас. арх. Ивайло Петков / ас. арх. Антонина Илиева

ас. арх. Антонина Илиева
         
           


Източник: катедра "Обществени сгради"