Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Новини /

Изпитни дати зимна сесия 2022- 2023 учебна година.

13.01.2023

Моля проверявайте датие и залите за изпити на таблата на съответните факултетни канцеларии,
които отговорниците на групите Ви са предали там предварително!

Строителен факултет:

ПИИС:
1-ва гр. – 30.01.2023 г. зала 609 от 9:30 ч.
2-ра гр. – 25.01.2023 г. зала 609 от 9:30 ч.
3-та гр. – 20.01.2023 г. зала 809 от 9:30 ч.
4-та гр. – 03.02.2023 г. зала 809 от 9:30 ч.

5-та гр. – 23.01.2023 г. зала 222 от 10:00 ч.
6-та гр. – 23.01.2023 г. зала 222 от 10:00 ч.
7-ма гр. – 23.01.2023 г. зала 222 от 10:00 ч.
8-ма гр. – 23.01.2023 г. зала 222 от 10:00 ч.

СССА: – 18.010.2023 г. зала 910

КСС:
1-ва гр. –19.01.2023 г. зала 120Р от 10:30 ч.
2-ра гр. – 19.01.2023 г. зала 120Р от 12:30 ч.
3-та гр. – 19.01.2023 г. зала 120Р от 14:30 ч.
СССА – 16.01.2023 г. зала 809 от 10:30 ч.

Геодезически факултет

ПИИС:
1-ва гр. – 26.01.2023 г. зала 304 от 9:30 ч.
2-ра гр. – 27.01.2023 г. зала 302 от 9:30 ч.
3-та гр. – 10.02.2023 г. зала 302 от 9:30 ч.
4-та гр. – 06.02.2023 г. зала 303 от 9:30 ч.

Факултет по транспортно строителство:

ПИИС:
1-ва гр. –02.02.2023 г. зала 811 от 10:00 ч.
2-ра гр. – 27.01.2023 г. зала 811 от 10:00 ч.

АИТ:
17.01.2023 г. от 10:30 ч.

КССП:
1-ва гр. –19.01.2023 г. зала 810 от 10:00 ч.
2-ра гр. – 24.01.2023 г. зала 810 от 10:00 ч.
 Източник: катедра Автоматизация на инженерния труд