Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Новини /

Изпитни дати за зимна поправителна сесия към катедра АИТ

09.02.2023

При явяване на изпит е задължително да носите:
- заверени курсови задачи
- редовна студентска книжка.

Проф. д-р арх. Стоянка Иванова

15.02. 2023 г. зала 304 /Ректорат/ от 9:30 ч.
17.02. 2023 г. зала 304 /Ректорат/ от 9:30 ч.

Проф. д-р инж. Михаела Кутева-Генчева

13.02. 2023 г. зала 305 /Ректорат/ от 15:00 ч.
15.02. 2023 г. зала 305 /Ректорат/ от 15:00 ч.

Доц. д-р инж. Владимир Яков

14.02.2023 г. зала 302 /Ректорат/ от 10:30 ч.
15.02.2023 г. зала 302 /Ректорат/ от 10:30 ч.

Гл. ас. д-р инж. Красимир Бошнаков
Допълнително задължително изискване: Записване в списъка на каб. 17 (канцелария на катедрата) или на адрес marinova_fce@uacg.bg до 12:00 часа в деня преди изпита.

14.02. 2023 г. зала 305 /Ректорат/ от 10:30 ч.
17.02. 2023 г. зала 305 /Ректорат/ от 10:30 ч.