Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор"

19.09.2023

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на арх. арх. Димитър Ников

 На 4 октомври 2023  от 16 ч. в зала 211 на корпус А, ет 2 в УАСГ ще се проведе защита на дисертационен труд на тема ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОДВИЖНИ СТРУКТУРИ ЗА ТУРИЗЪМ В УРБАНИЗИРАНА И НЕУРБАНИЗИРАНА СРЕДА“ с автор арх. Димитър Ников.