Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Новини /

Протокол N3 на комисията за провеждане на избор за ръководител на катедра "МДПК" за периода 2024/2028
10.04.2024, Л. Здравков
Протокол N3 от изборната процедура Автобиография на единствения кандидат Платформа за бъдещата дейност Декларация на кандидата
Източник: изборна комисия към катедра "МДПК"
Откриване на процедура за избор на ръководител на катедра "МДПК"
26.03.2024, Л. Здравков
Протоколи N1 и N2 от заседание на изборната комисия към катедра "МДПК". Декларация за публикуване на документи за кандидатстване ...
Източник: изборна комисия към катедра "МДПК"
Частични избори в Строителен факултет - кандидатури
23.02.2024, Л. Здравков
Във връзка с частичните избори за попълване на състава на ОС на СФ от квотата на нехабилитираните преподаватели, в деловодството на ...
Източник: комисия по избори в Строителен факултет
Открит научен семинар на катедра "МДПК"
21.02.2024, Л. Здравков
На 27 февруари (вторник), от 16,15 ч, в Заседателната зала на Строителен факултет ще се проведе открит научен семинар на катедра "Метални, ...
Източник: катедра "МДПК"
Зимна поправителна сесия 2023/24 г. - изпитни дати и зали към катедра "МДПК"
02.02.2024, Л. Здравков
Изпитни дати и зали към катедра "МДПК" за зимната поправителна сесия 2023/24.
Източник: катедра "МДПК"
Зимна редовна сесия 2023/24 - изпитни дати при катедра "МДПК"
15.01.2024, Л. Здравков
Изпитни дати и зали към катедра "МДПК" за редовната зимна изпитна сесия 2023/24.
Източник: катедра "МДПК"
Общо събрание на Строителен факултет на 16.01.2024
14.12.2023, Л. Здравков
Общото събрание на Строителния факултет ще се проведе на 16.01.2024 (вторник) от 14:15 ч. в зала 222 на УАСГ при следния дневен ред: 1. Представяне ...
Удължен срок за заявка в конкурса "Най-добра дипломна работа" към катедра "МДПК"
26.09.2023, Г. Радославов
На вниманието на дипломиралите се към кат. "МДПК" през учебната 2022/2023г. и получили средна оценка от изработване и защита на ...
Източник: к-ра "МДПК"
Извънредна изпитна дата по "ССК" или "СКМ" при доц. Л. Здравков
25.09.2023, Л. Здравков
Студенти пети (шести) курс, на които е останал само 1 (ЕДИН) неположен изпит по "ССК" или "СКМ" при доц. Л. Здравков, могат да се ...
Страници: 1 | 2 | 3 | 4