Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Новини /

Изпитни дати на катедра АИТ, ПОПРАВИТЕЛНА сесия, зимен семестър 2023/24 г.

15.01.2024

При явяване е задължително да се представят:
заверени курсови задачи и редовна студентска книжка.

За студентите от предишни години
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРОТОКОЛ
В СЪОТВЕТНАТА ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ
 

Проф. д-р арх. Стоянка Иванова

13.02.2024 г. зала 403 /Ректорат/ от 9:30 ч.
16.02.2024 г. зала 403 /Ректорат/ от 9:30 ч.

Проф. д-р инж. Михаела Кутева-Генчев

16.02.2024 г. зала 915 /Корпус Б/ от 15:00 ч.

Доц. д-р инж. Владимир Яков

12.02.2024 г. зала 402 /Ректорат/ от 10:00 ч.
13.02.2024 г. зала 402 /Ректорат/ от 10:00 ч.

Гл. ас. д-р инж. Красимир Бошнаков

13.02.2024 г. зала 404 /Ректорат/ от 10:30 ч.
15.02.2024 г. зала 404 /Ректорат/ от 10:30 ч.

Гл. ас. д-р инж. Михаил Матеев

15.02.2024 г. зала 915 /Корпус Б/ от 14:30 ч.