Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Новини /

СЪОБЩЕНИЕ №3 на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Технология на архитектурата“ към АФ на УАСГ за мандат 2024-2028 г.

19.02.2024

с членове:
гл. ас. д-р арх. Михаил Арнаудов – председател;
гл. ас. д-р арх. Живко Писарски;
ас. арх. Велко Стратиев.

Днес, 19 февруари 2024г., се проведе катедрен съвет, съобразено с изготвените Условия за провеждане на конкурс за избор на ръководител на катедра „Технология на архитектурата, Архитектурен факултет, УАСГ.


Изборът се проведе чрез тайно гласуване и съгласно, „ПД на УАСГ“ , правилата за провеждане на избор за ръководител на катедрата (Приложение №1 към Протокол №1/ 29.01.2024г.) и в определения срок (Приложение №2 към Протокол №1/ 29.01.2024г.).


За ръководител на Катедра „Технология на архитектурата“ бе избран кандидатът доц. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова