Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Новини /

Резюме на постигнати резултати по участие в Националната програма „Млади учени и Постдокторанти – 2“ за 2023 г. в УАСГ, (I етап – 2022-2023 година)

26.02.2024, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

В Национална програма „Млади учени и Постдокторанти - 2“ за 2023 г. в УАСГ взе участие по модул “Постдокторанти“ - гл. ас. д-р инж. Марин Дончев, преподавател в катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към Факултета по Транспортно строителство на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

В рамките на Националната програма „Млади учени и Постдокторанти - 2“ (модул Постдокторанти), гл. ас. д-р инж. Марин Дончев разработи първия етап от изследователската програма на тема „Изследвания за определяне на меродавните оразмерителни параметри на основния пласт при полу-твърдите пътни настилки, стабилизиран с хидравлично вещество за пътища в идеални условия“. Получените резултати бяха представени на семинар, организиран от ЦНИП към УАСГ на 26.02.2024 г. в зала 301A. Същите са представени в статия, приета за отпечатване в предстоящия брой на годишника на УАСГ. Прието е и резюме за участие в XVII Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие – 2024, чийто сборник се предвижда да бъде публикуван в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.

Кратко резюме на постигнатите научни резултати в получени рамките на първия етап от изследователската програма:

Постигане на проектната плътност на сместа в реални (полеви) условия има пряко въздействие и дълготраен ефект върху експлоатационното поведение на полу-твърдата пътна настилка. В рамките на това изследване се анализира проектната плътност на традиционно приложима в практиката хидравлично-стабилизирана смес с HRB 12,5 и фрезован асфалт. Сравняват се обемните плътности на проби уплътнени ударно и чрез валцуване в идеални условия. Целта е да се оцени плътността на изготвените пробни тела по валцуващ метод. Предвид това, че уплътнението чрез валцуване в лабораторни условия все още не е стандартизирано за хидравлично-стабилизирани смеси, доказване на тази валидност е необходима и е от значение при бъдещи механични изпивания за анализ на експлоатационното поведение на хидравлично-стабилизираната смес, както и в частност за разглежданата тук комбинация с HRB 12,5 и фрезован асфалт.