Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

06.03.2024, кат. "Геодезия и геоинформатика"

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на инж. Мария Ангелова


На 27 март 2024 от 17.15 ч. в зала 316 на Ректората на УАСГ ще се проведе защита на дисертационен труд с автор инж. Мария Ангелова