Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Новини /

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" към катедра "Масивни конструкции"

06.03.2024

Приложени са заповед за назначаване на научно жури, резюмета на трудовете на кандидата, както и рецензиите и становищата на членовете на научното жури.Източник: катедра "Масивни конструкции"